Järvamaa Spordiliit
 
 
Spordiliit Kalender Spordialad Koolisport Parimad sportlased Treenerid Spordirajatised Galerii Kontakt
 
 

7. Järva Talimängud toimuvad 11. veebruaril AravetelMängud toimuvad pühapäeval, 11. veebruaril 2018.a. Järva vallas, Aravetel.
Võistluste algus kell 10.00.  Mandaat  kella 9.15 - 9.45-ni. Aravete spordihoones.

 Järva talimängude ettevalmistamist ja läbiviimist korraldab Järvamaa Spordiliit koos Järva Vallavalitsusega.
 Mängude peakohtunik on Leo Matikainen  ja  peasekretär Piret Maaring.

 Võistkondi lubatakse komplekteerida antud valla/linna territooriumil elavatest, töötavatest, õppivatest või
 antud linna/valla spordiklubidesse registreeritud sportlastest. 
 Iga omavalitsus võib  korvpallis, kabes, males, lauatennises ja mälumängus välja panna mitu võistkonda,
 kusjuures arvesse läheb parema võistkonna tulemus. Arvesse mitteminevad võistkonnad saavad koha       paremusjärjestuses,  kuid kohapunkte nad kinni ei hoia.
  Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest!


KORVPALL meeskondadele: Võistkonnas 8 mängijat. Võistluste läbiviimise süsteem,
alagruppide koosseis ja mänguaeg teatatakse koos ajakavaga peale eelregistreerimist.

MURDMAASUUSATAMINE:
 Võistelda saab ainult oma vanuseklassis. Võistlejate arv on piiramata.
 Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt:
 I koht - 30 punkti, II koht - 27p.; III koht - 25p.; 4.koht - 23p.; 5.koht - 22p. jne.
 Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks läheb arvesse 16 paremat tulemust. 
 Iga oma võistkonna 16 parema  seast välja jäänud võistleja (finišeerija) toob oma võistkonnale 1 lisapunkti.
 Võistkondade võrdsete punktide korral on määravaks suurem esi – või paremate kohtade arv.
  Võistlus viiakse läbi eraldistardiga vabatehnikas Aravete Kangrumäel või lumepuudumisel Valgehobusemäe      kunstlumerajal.
 Vanuseklassid ja distantsid:
 Naised  Distants    Vanusegrupp     
 N16    2 km      2002 ja hiljem sündinud
 N18    3 km      2000 – 2001
 N        3 km      1984 – 1999
 N35    3 km      1974 – 1983
 N45+  2 km      1973 ja varem sündinud

 Mehed     Distants    Vanusegrupp         
 M16      3 km     2002 ja hiljem sündinud
 M18      5 km     2000 – 2001
 M          5 km     1979 – 1999
 M40      5 km     1969 – 1978
 M50+    3 km     1968 ja varem sündinud
   
LAUATENNIS
 Võistkonna suurus  5 võistlejat - 2 meest + 1 naine + 1 noor neiu ja 1 noormees (sünd. 2002.a. ja hiljem).
 Võistluste läbiviimise süsteem selgub kohapeal sõltuvalt võistkondade arvust.
 Mängitakse võiduks vajaliku 5 punktini.
 Lauatennise mängude järjekord:
 1.  MA I - MB II
 2.  MB I - MA II
 3.  N-N
 4.  P-P
 5.  T-T
 6.  Segapaar 
 7.  Meespaar
 8. MA I- MB I
 9.  MA II- MB II
Paarismängudes võivad mängida ka noored.
Turniirisüsteemis läbiviidud võistluse võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse turniiril kogutud punktid,
 kusjuures iga võistkondliku kohtumise võit annab 2, kaotus 1 ja loobumine 0 punkti.
 Võrdsete punktide korral otsustab paremuse omavahelise kohtumiste tulemus ja selle võrdsuse korral  naismängija tulemus ja selle võrdsuse korral noormängija tulemus.

 MALE
 Võistkonna suuruseks on 5 võistlejat - 2 meest + 1 naine + 1 noor neiu ja 1 noormees (sünd.2002.a. ja hiljem).
 Võistluste läbiviimise süsteem ja vooru kestvus selgub kohapeal sõltuvalt võistkondade arvust.
 Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse võistkonna kõigi liikmete kogutud punktid
 (individuaalselt annab üksiku partii võit 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti).

 KABE
 Võistkonna suuruseks on 5 võistlejat - 2 meest + 1 naine +1 noor neiu ja 1 noormees (sünd.2002.a. ja hiljem).
 Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamisel liidetakse võistkonna kõigi liikmete kogutud punktid
 (individuaalselt annab üksiku partii võit 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti).
 
 NB! Male ja kabe Võrdsete partiipunktide (PP) korral males ja kabes on määravaks: 1. Matšipunktid (MP) s.t.
 matšivõit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti. 2. Omavahelise matši tulemus (grupi korral omavaheliste tulemuste summa   1. PP, 2. MP). 3. Partiipunktid võitja vastu.

 Kabes, males ja lauatennises on 1 võistkonna  suuruseks 5 võistlejat -  2 meest (sünd 2001.a ja varem) +
 1 naine (sünd 2001.a ja varem) + 1 poiss (sünd 2002.a ja hiljem) + 1 tüdruk (sünd 2002.a ja hiljem),
 kusjuures naine meest, tüdruk poissi ja noorteklassi võistleja täiskasvanut asendada ei saa.
 Võistluste läbiviimise süsteem ja vooru kestvus selgub pärast eelregistreerimist sõltuvalt võistkondade arvust.

 MÄLUMÄNG: Võistkonnas 5 liiget. Esitatavad 30 küsimust on Järvamaa,  spordi ja varia teemadel.
 Võistkondliku paremusjärjestuse määrab kogutud punktide arv, võrdsete punktide korral selgitatakse
 mälumängu 3 paremat võistkonda lisaküsimuste abil, ülejäänud jäävad võrdsete punktide korral kohti jagama.

 JUHTIDE KOLMEVÕISTLUS: Igat omavalitsust esindab 2 võistlejat - kas vallavanem/linnapea, abivallavanem/abilinnapea,  volikogu esi- või aseesimees. Kolmevõistluse alad selguvad kohapeal,
 kuid toimuvad sisetingimustes ja soovitav on sportlik riietus.

 ÜLDVÕITJA SELGITAMINE
Üldise võistkondliku paremuse selgitamisel lähevad arvesse kõik spordialad summeeritud kohapunktide alusel.
Igal spordialal läheb arvesse iga omavalitsuse parima võistkonna tulemus, kusjuures ülejäänud võistkonnad saavad koha, kuid punkte kinni ei pea.  Spordiala võitmine annab 5 punkti, II koht – 3 punkti, III koht – 2 punkti, loobumine 0 punkti.
Erandina toovad juhtide kolmevõistluses osalenud võistkonnad üldarvestusse võrdselt 3 punkti.
Üldarvestuse võrdsete punktide korral saab määravaks parem koht suusatamises.

 AUTASUSTAMINE
 JÄRVA TALIMÄNGUDE üldkokkuvõttes  autasustatakse kõiki 3 omavalitsust karikaga ja diplomiga,
 vallavanemat/linnapead ja  sporditöötajat või võistkonna esindajat medaliga.
 Mängude alade kolme paremat võistkonda autasustatakse karikaga.
 Mängude medalitega autasustatakse iga individuaal - ja võistkondliku ala kolme paremat sportlast/võistkonna liiget.  Iga osaleja saab Järva talimängude meene.


 Talimängudeks arvuline eelregistreerimine alade kaupa 5. veebruariks  Järvamaa Spordiliitu tel. 697 1485;
 5333 3067, e-post:  piret.maaring@jarvasport.ee mille alusel koostatakse arved osavõtumaksu kohta.
 Üldregistreerimisleht kuhu on kantud kõik sportlased ja iga ala kohta tehnilised ülesandmislehed teha saadetud lingil.  8. veebruariks hiljemalt kella 15.00-ks.
 Osavõtumaks mängudel  (noortele sündinud kuni 2002.a) 5 €  ja teistele 7 € eurot.
 Registreeritud sportlaste osas saab teha muudatusi enne spordiala algust võistluskohtades.
 Võistlejaid juurde lisada ei saa aga asendada on võimalik.
 Suusatamises saab teha muudatusi jooksvalt kuni 9. veebruari kella 16.00-ni.Tagasi
Luubi all