Järvamaa Spordiliit
 
 
Spordiliit Kalender Spordialad Koolisport Parimad sportlased Treenerid Spordirajatised Galerii Kontakt
 
 

Järvamaa Arenduskeskus kutsub MTÜ-de baaskoolitusele mais

Koolitusel saavad mõned põhitõed väga kiiresti selgeks ja klassiruumis veedetud tunnid hoiavad
kokku palju rohkem tunde, närvikulu ja raha hilisemas asjaajamises.

Koolitusele on oodatud ka need kes on alles hiljuti ühingu tegevusega aktiivsemalt liitunud
 või asunud juhtimisorgani liikmeks.
 
Kellele koolitus on suunatud?
 
Mittetulundusühenduste baaskoolitus on mõeldud kõigile alustavatele mittetulundusühenduste
juhtidele ja asutajatele, samuti tegutsevate mittetulundusühenduste uutele juhatuse liikmetele.


1. päev: Elujõulise ühenduse kavandamine (koolitaja Kaidi Holm) 03. Mai 2012

10.00 – 11.30 MTÜ olemus ja õiguslik staatus
Mittetulundusühinguõiguse eripära
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 MTÜ ja selle tegevuste strateegiline kavandamine
Arengukava koostamine
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.15 MTÜ juhtimisorganid ja nende funktsioonid
Juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus
15.15 – 15.30 Kohvipaus
15.30 – 17.15 MTÜ liikmed
MTÜ asutamisprotseduur

2. päev: Ühenduse tegevuste käivitamine (koolitaja Kaidi Holm) 04. mai 2012
10.00 – 11.30 Hea valitsemine ja kaasamine
Kommunikatsioon
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 MTÜ tegevustega kaasnevad õigussuhted
Lepingute sõlmimine
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 14.45 Asjaajamine ja dokumendihaldus
14.45 – 15.00 Kohvipaus
15.00 – 17.15 Ühenduse edulugu ja praktilisi nõuandeid alustajale
 Maakondliku arenduskeskuse poolt pakutavad tugiteenused ning peamised rahastusallikad


3. päev: Ühenduse majandamine ja rahaasjad (koolitaja Siiri Einaste) 10. Mai 2012
10.00 – 11.30 MTÜ tegevusega seotud kulude ja tulude planeerimine
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Eelarve koostamine ja rahavoogude prognoosimine
13.15 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 Raamatupidamise korraldamine
Ülevaade majandusaasta aruandest
15.30 – 15.45 Kohvipaus
15.45 – 17.15 MTÜ tegevusega kaasnevad maksud
Maksuvabad kulud ja hüvitised
Koolitusele pääsemiseks tuleb täita motivatsiooniankeet.

Motivatsiooniankeetide põhjal tehakse koolitusele pääsenute valik. Koolitusele kandideerimine eeldab kõigil 3 päeval osalemist.

 Motivatsiooni ankeedi saab täita elektrooniliselt siin:

 http://www.arenduskeskused.ee/Uudised-ja-sundmused/Sundmused/561/Mittetulundusuhenduste-baaskoolitus-Paides.html


Registreeruda saab 26. aprillini 2012

 Kaidi Holm – MTÜ asutamise ja juhtimise koolitaja

Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskus OÜ juhataja, juhtiv koolitaja ja konsultant.
Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus
ja põhjalikud kvaliteedijuhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 15-aastane kogemus
 mittetulundusühingute  ja sihtasutuste juhtorganite liikmete koolitamisel ja nõustamisel.
Seniste koolituste põhiteemadeks on olnud hea valitsemine,
juhtimise juriidika, eesmärgikeskne strateegiline planeerimine, projektijuhtimine,
arengukavade koostamine,  juhatuste pädevus- ja kompetentsimudelite loomine ning
organisatsioonide enesehindamissüsteemide disain.

Kaidi on välja töötanud mitmeid metoodilisi materjale MTÜ ja SA juhatuse töö parendamiseks ja
hindamiseks ning on kirjutanud muuhulgas Hea valitsemise käsiraamatu ühenduste juhtidele.

Siiri Einaste – MTÜ finantsarvestuse koolitaja

Siiri Einaste on Majanduskoolituse OÜ juhataja, konsultant ja koolitaja.
Siiri omab töökogemust raamatupidamises, finants- ja projektijuhtimises, erinevate toetuste
taotlemises ja toetustaotluste menetlemises, eksperdina tööhõiveprojektides ning
mitmetes avaliku-, mittetulundus- ning erasektori koostööprojektides.
Tal on koolitaja- ja nõustamiskogemused alates 1995.a.

Siiri on nõustanud enam kui saja äriplaani koostamist, olnud mentor nii Tallinna kui
 Tartu Mentorklubis,  nõustanud mittetulundusühinguid ja sihtasutusi finantsjuhina
 Kodanikuühiskonna Sihtkapitalis.
Siiri on Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni ja Eesti Kvaliteediühingu liige.
Ta on läbinud andragoogi (täiskasvanute koolitaja) koolitusprogrammi
ja omab NLP Practitioner sertifikaati.

 Mittetulundusühenduste baaskoolitust kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.

 Asukoht : Paide Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse saalis, Lai tn 33
 

Koolitust toetab Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Eesti VabariikTagasi
Luubi all