Järvamaa Spordiliit
 
 
Spordiliit Kalender Spordialad Koolisport Parimad sportlased Treenerid Spordirajatised Galerii Kontakt
 
 

Ootame kandidaate Järvamaa spordipreemiatele

         

Järvamaa Omavalitsuste Liit ja Järvamaa Spordiliit kuulutavad välja konkursi Järvamaa spordipreemiatele.

 Järvamaa spordipreemia on asutatud 1999. aastal. Preemiad antakse aasta kehalise kasvatuse õpetajale, spordiedendajale ning elutöö eest spordi valdkonnas. Spordipreemia eesmärk on tähtsustada sporti, tunnustada ja tutvustada üldsusele treenereid, kehalise kasvatuse õpetajaid ja teisi isikuid, kelle saavutused, töö ja isiklik eeskuju on oluliselt aidanud kaasa sporditegevusele maakonnas. 

PREEMIALIIGID: 

 Spordiedendaja preemia – Preemia antakse sportlase või spordikollektiivi treenerile või juhendajale, spordielu korraldajale või propageerijale, kes on oma alal ja oma piirkonnas (vald, linn, piirkond, maakond) tegutsenud vähemalt kolm aastat. Preemia antakse välja silmapaistvate tulemuste eest oma piirkonna spordielu edendamisel, hoogustamisel ja toetamisel ning panuse eest maakondlikku spordiliikumisse. 

 Aasta kehalise kasvatuse õpetaja preemia - Preemia antakse kehalise kasvatuse õpetajale, kes on viimas(t)el aasta(te)l olnud aktiivne ja mitmekülgne koolisportlikus tegevuses nii kooli, maakonna kui ka üleriigilisel tasandil ning valmistanud õpilasi ette nii individuaal- kui ka võistkondlikeks võistlusteks, arvestades igaühe võimeid eraldi. Ta peab oluliseks pidevat enesetäiendamist, organiseerib ja viib läbi nii maakondlikke kui ka üleriigilisi koolispordiüritusi. 

Elutöö preemia – Preemia antakse pikaajalise panuse eest Järvamaa spordielu edendamisel, mis on avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud. Preemia saaja elutöö peab olema eeskujuks noorele põlvkonnale ning ta peab olema autoriteet oma kodukohas ja tunnustatud kogu maakonnas.

Kandidaate konkursile võivad esitada valla- ja linnavolikogud ja –valitsused, kultuuri-,  haridus- jt asutused, mittetulundusühingud, seltsid, klubid, ühendused, asutuste juhtkonnad, hoolekogud, nõukogud, kollektiivid ning üksikisikud. 

Taotlused peavad sisaldama kandidaadi iseloomustust ja esitamise põhjendust. Kindlasti tuleb märkida kandidaadi KONTAKTANDMED (igapäevaselt kasutatav e-aadress, postiaadress ja telefoninumber). Võimalusel lisada kandidaadi foto. 

Taotlused tuleb esitada kirjalikult ühel A4 leheküljel Järvamaa Omavalitsuste Liidu kantseleisse elektroonselt e-aadressil jol@jarvamv.ee, või postiaadressil JOL, Rüütli 25, 72713 Paide või käsipostiga tuba 132, Rüütli 25, Paide. Läbivaatamisele kuuluvad ainult need taotlused, mis on jõudnud JOLi kantseleisse hiljemalt 29. detsembril 2008 kella 16.00ks ülalesitatud aadressidel. Hiljem (k.a. Eesti Posti vahendusel) või muul aadressil saabunud taotlusi arvesse ei võeta! 

Järvamaa spordipreemiate ja kultuuripreemiate pidulik üleandmine toimub 9. jaanuaril 2009. a Paide Kultuurikeskuses. 

 Täiendav info Järvamaa infoportaalist aadressil www.jarva.ee/jol - "Järvamaa Omavalitsuste Liidu preemiad" Järvamaa Omavalitsuste Liidu kantseleist:

Krista Nurm

 tegevdirektor

 tel 385 1382

 mob 5344 3465

 e-post jol@jarvamv.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tagasi
Luubi all