Järvamaa Spordiliit
 
 
Spordiliit Kalender Spordialad Koolisport Parimad sportlased Treenerid Spordirajatised Galerii Kontakt
 
 

Järvamaa Spordiliidu üldkoosoleku (03.04.2008) otsused

Järvamaa Spordiliidu üldkoosolek toimus 3. aprillil, 2008. a Järva Maavalitsuse IV korruse koosolekute saalis.

Otsused:

 • JSL 2007. a majandusaasta aruande kinnitamine.
  JSL üldkoosoleku otsus nr 1: 1. Kinnitada JSL 2007. a majandusaruanne.
  Poolt 21 häält; vastu 0 häält; erapooletuid ei olnud.
 • 2008. a JSL eelarve kinnitamine.
  JSL üldkoosoleku otsus nr 2: 1. Kinnitada 2008. a JSL eelarve.
  Poolt 21 häält; vastu 0 häält; erapooletuid ei olnud.
 • Liidu liikme väljaheitmisest.
  Vastavalt JSL põhikirja p. 19 alusel arvata Liidust välja Liige, kes ei täida Liidu põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt Liidu moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata Liidu valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata Liidu liikmemaksu kahe aasta vältel. Liidust välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest ühe kuu jooksul kirjalikult teatada.
  JSL üldkoosoleku otsus nr 3: 1. Arvata Paide Jalgpalliklubi (reg.nr. 80132106) välja Järvamaa Spordiliidust, tasumata 2006. a ja 2007. a Liidu liikmemaks.
  Poolt 21 häält; vastu 0 häält; erapooletuid ei olnud.

   

   

   

   Tagasi
Luubi all